Nan Qian (Nancy) Lin

Nan Qian (Nancy) Lin

Operations Research and Information Engineering
Strategic Operations
MEng
Spring
2012